ARABULUCULUKTA ANLAŞMA VE ÜCRET

Arabuluculuk süreci nihayetinde yazılı ve imzalı anlaşmaları içerir. Herkes anlaşmanın sorunu çözücü bir anlaşma olmasını diler. Taraflar süreçten önce anlaşma hazırlayabilir ve süreç ile işbu anlaşmanın geçerlilik kazanmasını talep edebilir. Toplantılar sonucunda yeni bir anlaşma da yapılabilir. Tüm bunların yanı sıra taraflar anlaşamayıp arabuluculuğu da sonlandırabilir.  

Arabulucunun alacağı ücretin belirlenmesine ilişkin olarak da taraflar ile arabulucu arasında yapılmış anlaşmalar olabilir. Unutulmaması gerekir ki yapılacak olan ödemeler arabuluculuk asgari ücret tarifesinde öngörülen ücretlerden az olmamalıdır. 

Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Arabuluculuk Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi arabuluculuk ücretini ayrıntılı bir şekilde düzenlemiştir.  (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-16-1.pdf)

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları halinde, arabuluculuk ücreti, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hallerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Hazineden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları halinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır.

Tümünü Görüntüle

Whatsapp Destek

Fethiye Arabuluculuk Merkezi

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?