ARABULUCULUĞA UYGUN KONULAR NELERDİR ?

Arabuluculuk; yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş ve işlemlerden kaynaklı özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Bunlardan bazıları;

*İşçi ile işveren arasındaki her türlü işçilik alacakları ile tazminatlarından kaynaklı uyuşmazlıklar,

*Ticaret Hukuku kapsamında ve Borçlar Hukuku kapsamında şirketler arasındaki, tacirler arasındaki veya şirketler ile tacirler arasındaki uyuşmazlıklar,

*Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar,

*Kiracı, kiralayan arasındaki uyuşmazlıklar,

*Boşamadan kaynaklı maddi manevi tazminat talepleri, mal paylaşımı, nafaka konusundaki uyuşmazlıklar,

*Miras Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar,

*Tıbbi uygulamalardan kaynaklı tazminat talepleri,

*Kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar,

*Taraflar ve şirketler arasındaki alacak verecek konularındaki uyuşmazlıklar,

*Ortaklığın giderilmesi konusundaki uyuşmazlıklar.

Tümünü Görüntüle

Whatsapp Destek

Fethiye Arabuluculuk Merkezi

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?